Rekrutter trenger å måle seg mot andre for å se hvor gode de er, og hvor mye de eventuelt har utviklet seg. Derfor arrangeres det jevnlig konkurranser for rekrutter innen mange idretter. Landsstevnet for rekrutter i 2015 blir arrangert på Lillehammer i april. Der blir det konkurrert både innendørs og utendørs, og utøverne kommer fra hele landet. Rekruttene deles inn i aldersbestemte klasser, og konkurransene foregår i forbindelse med Ungdomslekene på Lillehammer.Arrangementet har vokst gjennom årene. I 2013 var det mer enn 150 deltakere fra 30 klubber. Også i år forventes et tilsvarende antall deltakere. Det blir også arrangert norgescup for rekrutter og ungdommer, og på nettsiden Skyting.no kan man lese mer om både norgescupen og landsstevnet. Her finner man også regler og påmeldingsskjema, og man kan finne informasjon om klubber over hele landet. Det finnes skytterklubber med tilbud for ungdommer over hele landet.Rekruttskyting er et tilbud til ungdommer fra 12-20 år, og mange tusen norske barn og unge driver med skyting. Skyting er en sport som passer både for gutter og jenter, og klubbene ønsker gjerne at flere jenter begynner med sporten. Rekruttene kan skyte om rekrutteringsmerker og diplomer, og delta i lokale, regionale og nasjonale konkurranser. Det gir sporten en ekstra utfordring. Dersom man gjerne vil møte andre som driver med skyting, er det fint å bli med på norgescup eller landsstevnet for rekrutter. Der møter man skytterungdom fra hele landet, og kan utveksle erfaringer og knytte vennskapsbånd med andre jevngamle skyttere.